Previous Next

"Nimi on mul Jaagup Aland ja ma olen Tallinna Ülikooli informaatika tudeng. IFYE programmist polnud ma varem kuulnud. Programmi info saatis mulle ema, kes leidis info internetist. Nähes riike, kuhu saab Eestist minna, tekkis mul kohe suur huvi ja kandideerisin. Eriti suurt huvi pakkusid mulle saksakeelsed riigid, kuna olen koolis saksa keelt õppinud ja soovisin keelepraktikat. Mu esimene eelistus oli minna Šveitsi, sest seal kõneletakse saksa keelt ja lisaks meeldivad mulle mäed, mida Šveitsis samuti leidub. Sinna ma õnneks reisisingi. Ma olin seal poolteist kuud ja kokku kolme pere juures. Kaks nädalat ühe ja kaks teise pere juures, viimase pere juures nädala. Vahepeale mahtusid IFYE kogunemised ja ekskursioonid. Sellest reisist ja kogemusest on mul ainult head mälestused. Kuna ma pole kunagi päris farmis töötanud, oli farmielu minu jaoks uus. Selle lühikese aja jooksul õppisin ma loomade ja nende hooldamisest meeletult palju. Huvitav oli ka kogeda elu erinevates peredes. Ühe pere juures olin enamus ajast farmis abis. Teisel perel oli jällegi farmitööline olemas, seal aitasin aiatöödega. Lisaks farmitööle näitasid mulle pered igal võimalusel Šveitsi loodust ja kultuuri. Ma jõudsin käia mitmetel erinevatel folkfestivalidel ja maalilistes mägedes matkamas. Kõik pered olid ääretult sõbralikud ja külalislahked. Üks pereisa jäi mulle eriti hinge ja hoiame siiani kontakti, sõber kogu eluks.

Ma ei suuda sõnadega seda programmi piisavalt soovitada. Kogemus, mis ma sealt sain, oli imeline ja unustamatu."

Previous Next

Rural Youth Europe juhatuses on nüüdsest Eesti 4H! Sel suvel külastas Inglismaad meie 4H liige Birgit Kuslap, kes valiti Rural Youth Europe'i 4. piirkonna (Läti ja Eesti) juhatuse liikmeks. Oma muljetest räägib Birgit lähemalt:

"Rally teemaks oli “Sharing and Caring in a Democratic and Inclusive European Community”, millega oli seotud ka demokraatia. Põhifookuses oli vaimne tervis, selle olulisus, ära tundmine, sellega tegelemine.
Igale tiimile oli enne Rallyt jäetud kodutöö, et üritus sujuks paremini ning et kõik saaksid teemas kaasa rääkida. Kodutöödeks oli oma riigi ja organisatsiooni demokraatia tundmaõppimine ning koduriigis tegutsevate vaimse tervise organisatsioonide kohta uurimine, rõhk oli maapiirkonnas tegutsevatel organisatsioonidel. Ettekannetes oli näha, et kõikides riikides on mingi vaimse tervisega tegelev süsteem olemas, kuid ajaloolistel põhjustel on see riigiti väga erinev. Samuti polnud kõikides riikides ka spetsiaalselt maapiirkondadele keskenduvaid organisatsioone ega kampaaniaid. Kõige kehvemas seisus on Läti, kus on vaimsest tervisest rääkimine veel tabu ning antud teemaga tegelevaid organisatsioone vähe.
Esimestes töötubades arutasime vaimse tervise olemuse üle, kuidas seda märgata, kas seda üldse saab märgata, kuidas esimeste sammudena aidata. Ka meie tõdesime, et kuigi seisunditel (haigustel) on palju tunnuseid, võib neid nii endal kui ka teistel märgates lihtsalt halva päevaga põhjendada. Mida enam me teemast õppisime seda rohkem hakkasime süvitsi minema, kahjuks polnud see teema paljudele just kuigi kerge ning oli näha kuidas mitmeid osalisi antud teema mõjutas.
Rally tulemusena pidi iga riigi grupp mõtlema välja vaimse tervise kampaania, mida oma organisatsioonis tulevikus läbi viima hakata. Eesti ja Läti tegid seda koos ning välja mõeldi Tugisõbra süsteem. Nimelt mõtlesime, et laagrites võiks olla noortel nii-öelda tugisõber, kelle poole mure korral pöörduda. Alati ei taha noored otse oma juhendaja poole pöörduda, kuid suured ja pikad laagrid, kus on palju uusi inimesi ning olla esimest korda kodust eemal võib osadele lastele kahjuks väga keeruline olla. Oma kampaanias mõtlesime tegutseda esialgu laagripõhiselt, kuid tuleviku plaan oleks antud kampaaniat arendada ka igapäeva ellu, kus vanemad organisatsiooniliikmed saavad olla tugisõbrad noorematele ka igapäeva elus mitte  ainult laagrites. Antud kampaania mõeldi ennekõike Läti 4H-le.
Tähelepanek: Üks seminaril osalejatest maadleb juba pikka aega vaimse tervise probleemidega, kaasa arvatud depressioon ning ärevushäired, ta ei olnud tutvunud seminari teemaga ning sellest rääkimine oli tema jaoks väga keeruline ning põhjustas tema tiimi juhil ning korraldajatel palju raskusi eriti, kuna alguses ei teadnud tema olukorrast keegi. Antud teemakäsitlusel tuleks riigi poolt eriti hoolikalt vaadata, keda Rallyle saadab ning kas ta on võimeline kaasa rääkima."

© 2015 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.