Ajalugu

Kus sai 4H alguse?

4H liikumine algas Ameerika Ühendriikides aastal 1902, seega enam kui 110 aasta tagasi. Organisatsiooni toimimismudeli (Smith Lever Act) aluseks said igas osariigis seaduslikult organiseeritud maaülikoolid (Land Grant Universities). Nende maaülikoolide kolmeks tegevussuunaks kujunesid: põllumajanduslik nõustamine, maanaiste ühistegevus ja maanoorte arenguprogramm. Igasse ülikooli võeti tööle noorteprogrammi ehk 4H edendajad, kes koostasid kõikvõimalikud õppe- ja juhendmaterjalid ning koolitasid välja 4H juhte ning juhendajaid.

Seeläbi sai 4H endale professionaalse ja teadusliku aluse. Põhilisteks märksõnadeks on iga liikme (tavaliselt ühe-aastased) isiklikud projektid, klubilised ja piirkondlikud üritused, nagu õppepäevad, näitused, võistlused, ja kohtumised. Lisaks toimub juhtide-juhendajate üleriigiline koostöö koolituse ja arendustegevuse osas. 4H on noortele, peredele ja omavalitsusüksustele harivat tegevust võimaldav organisatsioon, mis loob noorte ja täiskasvanute gruppidele keskkonna, mis soodustab nende potentsiaali kõige täiuslikumat rakendamist. Eesti 4H on alates 2004. aastast arendanud koostööd Ameerikas tegutseva Connecticuti 4H-ga.

Eesti 4H algus

20. sajandi esimesel poolel tegutses Eestis Ülemaaline Maanoorte Ühendus, kus 1939. aasta lõpus oli 14 780 liiget. Selle organisatsiooni eeskujul, kuid mitte otsese järjepidevuse kandjana, asutati 1991. aasta algul Tartus Eesti Maa-Keskerakonna ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia üliõpilaste poolt noorteühendus, mille esimeheks valiti Jüri Rute. Paar nädalat hiljem nimetati ühendus Eesti Tsentristlikuks Noortekoguks. Kuid juba sama aasta sügisseminariks olid vaidlused niikaugel, et võeti vastu uus põhikiri, milles kinnitati, et poliitiline suund on vaid üks neljast põhitegevusest ning noorteorganisatsiooni nimeks sai Uus Eesti.

Vaid aasta hiljem jäi poliitiline tegevus põhikirjast üldsegi välja. Eesti 4H kujunes välja 1991. aasta 13. oktoobril loodud noorteühingust Uus Eesti. Algselt maanoorte ühist vaba aja sisustamist, koolitusi ja välissuhtlemist võimaldanud ühingul arenesid 4H tunnusjooned selgemalt välja välisriikide 4H organisatsioonidega suheldes. 4H oli algselt Uus-Eesti lasteprogramm, mis laienes 1990. aastate teisel poolel ning kujunes iseseisvaks noorteorganisatsiooniks.

Kõige enam mõjutas Eesti 4H-d koolinoortele suunatud haridusliku liikumise tunnusjoonte omandamisel Soome 4H-Liit (mis loodi 1928. a) ja USA 4H. Olulist rolli rahvusvahelise 4H-liikumise osaks kujunemisel kandsid USA 4H Arizona osariigi nõunikud James ja Doreen Lindström, kellede nõustamistegevus kohapeal Eestis kestis 1993. ja 1994. aastatel kokku kaks kuud.

Esimesed arvestatavad eelarvelised vahendid pärinesid Soome Põllu- ja Metsamajanduse ministeeriumilt. Juba 1992. aastal liituti ühe esimese organisatsioonina Euroopa maanoorte komiteega. Eesti 4H esimesed juhid said koolituse enamasti välismaal. 1999. aastal muudeti organisatsiooni nimi Uus-Eesti Eesti 4H–ks. Alates aastast 2004 on Eesti 4H ametlikuks nimeks NOORTEÜHING EESTI 4H ning selle lühendiks Eesti 4H.

© 2021 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.