Anneta

Noorteühing Eesti 4H kogub annetuste kaudu raha, et arendada ja toetada piiratud rahaliste võimalustega maanoori. Oma tegevustega näitame noortele maal elamise võimalusi, motiveerime neid jääma või tulema maale elama ning arendama kodukohta. Korraldame laagreid teemadel: “Maal on vahva!”, “Maal elamise võlud ja valud”, "Noored liidrid ja ettevõtlikkus maal” ning maaelu teemalised keelekümbluslaagrid. Lisaks laagritele toetame Eesti maanoori osalemaks IFYE (International Farm Youth Exchange) programmis, et piiratud rahalised võimalused ei oleks takistuseks noortel enda arendamiseks ja kogemuste omandamiseks.

KUIDAS ANNETADA?

  • Ühekordne annetus – toeta maanoori neid arendavates ja motiveerivates tegevustes läbi Eesti 4H. Oma annetusega toetad piiratud rahaliste võimalustega noori osalemaks maaelu teemalistes laagrites.

Makse sooritamisel lisa selgitus – annetus laager

  • Ühekordne annetus – toeta noori osalemaks IFYE programmis. Annetuse abil on noorel võimalik reisida läbi programmi välisriiki elades seal kohalikus maaperes 1-3 kuud ja omandades unustamatuid kogemusi.

Makse sooritamisel lisa selgitus – annetus IFYE

KÕIK VAJALIK:

MTÜ Noorteühing Eesti 4H
Annetuskonto: EE641010002005984009
SEB Pank

Koos annetajatega suudame hoida ja arendada meie Eesti tulevikku ehk noori ning toetada maaelu arengut. 


Noorteühing Eesti 4H järgib
annetuste kogumise head tava (https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava) ja on liitunud selle võrgustikuga, et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. 

 

© 2021 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.