Kes me oleme?

Noorteühing Eesti 4H on apoliitiline, mittereligioosne, maaelu väärtustav ja noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis on alguse saanud Ameerikas. 4H tegutseb rohkem kui 80 riigis ja loodi Eestis 13. oktoobril 1991.aastal. Eesti 4H põhieesmärk on maaelu, rahvuskultuuri ja noorsootöö edendamine. Organisatsiooni liikmetest ligi 90% on maapiirkonnas ehk maal elavad noored vanuses 7-26 eluaastat.

4H on rahvusvaheline lühend neljast H tähega algavast inglisekeelsest sõnast, mis tähendavad inimese terviklikku arengut. Head/pea - mõtlemine, Heart/süda - sõbrad, Hands/käed - isetegemine, Health/tervis - elustiil.

Organisatsiooni kuulub ca 800 liiget (sh noored ja klubide vabatahtlikud juhendajad). Noorteühing Eesti 4Hsse kuulumine tähendab noortele eelkõige isetegemist ja selle kaudu iseenda arendamist ning usaldamist. Organisatsioon toetab noorte mitmekülgset arengut läbi praktiliste tegevuste. Õpime tegutsedes!

4H klubides, mis koonduvad piirkondadesse, korraldavad 4H-kad loendamatuid hariduslikke, arendavaid ja meelelahutuslikke üritusi – teemapäevad, laagrid, käelised tegevused, klubiõhtud ja koosolekud. Eesti 4H piirkonnad on Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Lisaks tegutsevad üksikud klubid Raplamaal, Saaremaal ja Tartumaal.

Vanemad noored saavad kuuluda Noorteaktiivi ning sellega aidata kaasa Noorteühingu sündmuste korraldamisel, rikastada neid oma uute ideede, oma energiavarude ja positiivse suhtumisega ning avaldada oma arvamust Eesti 4H-s otsuste näol. Samuti on vanematel noortel ja juhendajatel võimalus osaleda erinevatel rahvusvahelistel üritustel ja seminaridel üle Euroopa.

Eesti 4H missioon on olla noorte suhtlus-, kuuluvus- ja eneseteostuse vajadust toetav ühing, mis toetub koos tegutsemisele ning maaelu väärtustamisele.
 

 

Eesti 4H põhiväärtused:

- Ühtekuuluvustunne
- Liikmete kaasamine
- Traditsioonid
- Koostöö (noored-täiskasvanud jne.)
- Rahvusvahelised suhted
- Eesmärgistatud/mõtestatud tegevused
- Õppimine tegutsedes
- Tegutsemine kodukohas
- Järjepidevus


Inimestega seotud väärtused:
 
- Õigus olla mina ise
- Arendada kodukohta ja iseennast
- Mõelda positiivselt
- Elada tervislikult
- Teha koostööd

Millega 4H tegeleb?
 
- klubiline tegevus - klubikoosolekud, temaatilised õhtud
- reisid, matkad ja laagrid
- rahvusvahelised projektid - noortevahetused, koolitused, laagrid, kogemusreisid
- kursused ja seminarid
- suurüritused - näitused, konverentsid, messid, konkursid, infopäevad, tänuüritused ja suvepäevad
 


 
Noorteühing Eesti 4H järgib oma tegevustes vabaühenduste eetilisi põhimõtteid.

© 2021 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.