Kes me oleme?

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle 1100 liikme vanuses 7-26 eluaastat. 4H peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks - õpime tegutsedes!

4H on rahvusvaheline lühend neljast H tähega algavast inglisekeelsest sõnast, mis tähendavad inimese terviklikku arengut. Head/pea - mõtlemine, Heart/süda - sõbrad, Hands/käed - isetegemine, Health/tervis - elustiil.

4H klubid koonduvad piirkondadesse, kus noored saavad osa võtta erinevatest üritustest, juhendajatele viime läbi koolitusi. Lisaks toimuvad suurüritused, näiteks sügisel tänupidu "Kiidupäev" noortele ja juhendajatele, Talveakadeemia, Heateod kodukohas, Suvepäevad. Eesti 4H klubisid leiab: Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Virumaal, Harjumaal, Raplamaal ja Võrumaal.

Vanemad noored saavad kuuluda Noorteaktiivi ning sellega aidata kaasa Noorteühingu sündmuste korraldamisel, rikastada neid oma uute ideede, oma energiavarude ja positiivse suhtumisega ning avaldada oma arvamust Eesti 4H-s otsuste näol. Samuti on vanematel noortel ja juhendajatel võimalus osaleda erinevatel rahvusvahelistel üritustel ja seminaridel üle Euroopa.

 

Missioon - Eesti 4H on noorte suhtlus-, kuuluvus- ja eneseteostuse vajadust toetav ühing, mis toetub koos tegutsemisele ning maaelu väärtustamisele.


 

Eesti 4H põhiväärtused:

- Ühtekuuluvustunne
- Liikmete kaasamine
- Traditsioonid
- Koostöö (noored-täiskasvanud jne.)
- Rahvusvahelised suhted
- Eesmärgistatud/mõtestatud tegevused
- Õppimine tegutsedes
- Tegutsemine kodukohas
- Järjepidevus


Inimestega seotud väärtused:
 
- Õigus olla mina ise
- Arendada kodukohta ja iseennast
- Mõelda positiivselt
- Elada tervislikult
- Teha koostööd

Millega 4H tegeleb?
 
- klubiline tegevus - klubikoosolekud, temaatilised õhtud
- reisid, matkad ja laagrid
- rahvusvahelised projektid - noortevahetused, koolitused, laagrid, kogemusreisid
- kursused ja seminarid
- suurüritused - näitused, konverentsid, messid, konkursid, infopäevad, tänuüritused ja suvepäevad
 


 
Noorteühing Eesti 4H järgib oma tegevustes vabaühenduste eetilisi põhimõtteid.

© 2021 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.